Hội nghị tập huấn xác định vị trí việc làm

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 05/10/2016
 

 

Phú Thọ: Khai mạc Hội nghị tập huấn xác định Vị trí việc làm trong ngành Kiểm sát nhân dân

 

 

Sáng ngày 13/5/2014, Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao khai mạc hội nghị, nêu rõ tầm quan trọng của Việc xác định vị trí việc làm, khắc phục được những hạn chế do công tác sắp xếp, bố trí nhân lực trong thời gian qua, từ đó có phương pháp, kế hoạch tuyển dụng nhân lực, sắp xếp, xây dựng tổ chức bộ máy trong toàn ngành phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

 

Đồng chí nhấn mạnh, cần xác định vị trí việc làm phù hợp với nhu cầu và số biên chế cần thiết phù hợp với thực tiễn cho từng vị trí việc làm, khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu nguồn nhân lực, đáp ứng cải cách hành chính, cải cách tư pháp hiệu quả và tiết kiệm ngân sách Nhà nước. Cần xác định những vị trí việc làm then chốt với biên chế phù hợp để thực hiện tốt hai chức năng quan trọng mà Đảng, Nhà nước đã giao cho ngành đó là Thực hành quyền công tố và Kiểm sát các hoạt động tư pháp.

 

Đồng chí cũng ghi nhận, mặc dù toàn ngành đã cố gắng thực hiện đúng tiến độ, đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên qua tổng hợp, khảo sát tại các đơn vị nhận thấy vẫn còn nhiều hạn chế như chưa đúng hướng dẫn, chưa thống nhất, trong khi đó việc Xác định VTVL là cấp thiết, giúp xác định tổng biên chế cho các Vị trí việc làm nên Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quyết định tổ chức Hội nghị toàn ngành về công tác này.

 

Trọng Bính