Thông tư liên tịch số 02/2018 quy định về: Trình tự,thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc đại diện pháp nhân thương mại ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu số hóa

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 16/03/2018