VKSND huyện Tam Đường tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2024

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 30/05/2024

Vừa qua, VKSND huyện Tam Đường đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện 6 tháng đầu năm 2024 và trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan THAHS Công an huyện Tam Đường, kết hợp phúc tra việc thực hiện kiến nghị năm 2023 đối với các công tác nêu trên. Giám sát, phối hợp cùng Đoàn kiểm sát có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Pháp chế HĐND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Tòa án nhân dân huyện Tam Đường.

 

Đồng chí Đặng Văn Hữu, Phó Viện trưởng, Trưởng Đoàn kiểm sát công bố các Quyết định, Kế hoạch kiểm sát trực tiếp

 

Sau khi đồng chí Đặng Văn Hữu, Phó Viện trưởng VKSND huyện Tam Đường, Trưởng Đoàn kiểm sát công bố các Quyết định và Kế hoạch kiểm sát, Trưởng Nhà tạm giữ đồng thời là Thủ trưởng Cơ quan THAHS Công an huyện Tam Đường báo cáo tình hình công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù, công tác thi hành án hình sự trên địa bàn huyện Tam Đường, kết quả thực hiện các kiến nghị của Viện kiểm sát năm 2023.

Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan; trực tiếp kiểm sát nơi giam, giữ, quản lý phạm nhân. Qua kiểm sát nhận thấy, Nhà tạm giữ Công an huyện Tam Đường đã thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù; việc quản lý giam giữ được thực hiện chặt chẽ, chính xác, không để xảy ra các trường hợp giam, giữ người quá hạn luật định; chế độ ăn, ở, cấp phát tư trang… đều đảm bảo. Cơ quan THAHS Công an huyện đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về tham mưu, kiểm tra, hướng dẫn thi hành án hình sự; đã tiến hành khắc phục, sửa chữa đối với các vi phạm Viện kiểm sát kiến nghị năm 2023.

 

Đồng chí Nguyễn Duy Duy, Trưởng Nhà tạm giữ, Thủ trưởng Cơ quan THAHS Công an huyện Tam Đường thông qua các báo cáo

 

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát tiến hành kết luận sơ bộ, qua đó đã đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Thay mặt đơn vị được kiểm sát, đồng chí Trưởng Nhà tạm giữ phát biểu tiếp thu kết luận của Đoàn kiểm sát, sẽ nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc lập hồ sơ người bị tạm giữ, tạm giam một cách đầy đủ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong canh gác tại Nhà tạm giữ; đảm bảo công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tuân thủ đúng quy định pháp luật./.

 
 

                                                    Phương Thảo, VKSND huyện Tam Đường