VKSND thành phố Lai Châu trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu 6 tháng đầu năm 2024

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 06/06/2024

Vừa qua, Đoàn kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu do đồng chí Đinh Văn Đức, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Kiểm sát viên là thành viên đã tiến hành trực tiếp kiểm sát toàn diện 6 tháng đầu năm 2024 đối với công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu.

 

Sau khi đồng chí Trưởng đoàn công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã được nghe đồng chí Lò Anh Đức, Trưởng Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu 6 tháng đầu năm 2024.

 

Đồng chí Đinh Văn Đức, Trưởng đoàn công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát

Sau khi nghe báo cáo, Đoàn kiểm sát đã kiểm tra hồ sơ, sổ sách và việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến việc quản lý, chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân, đồng thời tiến hành kiểm danh, kiểm diện, kiểm tra thực tế tại các buồng tạm giữ, tạm giam người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân.

 

Trực tiếp kiểm sát tại các buồng tạm giam

 

Qua kiểm sát nhận thấy: Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu đã cơ bản thực hiện đúng các quy định về quản lý giam giữ, thi hành án hình sự và việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân. Tuy nhiên qua kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế của Nhà tạm giữ cần khắc phục trong thời gian tới.

 

Sau khi nghe dự thảo Kết luận về những tồn tại hạn chế do Đoàn kiểm sát chỉ ra, Đồng chí trưởng Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu đã nghiêm túc tiếp thu và có ý kiến chỉ đạo ngay về việc khắc phục những vi phạm, tồn tại đã được Đoàn kiểm sát đã chỉ ra để công tác quản lý giam giữ, phạm nhân và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ ngày càng có hiệu quả tốt hơn./.

 

                                                Nguyễn Gia Binh, VKSND thành phố Lai Châu