VKSND tỉnh Lai Châu công bố Kết luận thanh tra toàn diện đối với VKSND huyện Nậm Nhùn

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 07/06/2024

Thực hiện Kế hoạch, Quyết định thanh tra toàn diện việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với VKSND huyện Nậm Nhùn, trên cơ sở kết quả thanh tra, ngày 06/6/2024, Đoàn Thanh tra VKSND tỉnh Lai Châu đã tiến hành công bố kết luận thanh tra đối với đơn vị VKSND huyện Nậm Nhùn.

 

Thay mặt Đoàn Thanh tra, đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố kết luận thanh tra, đánh giá những ưu điểm mà đơn vị đã đạt được như: Đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành tại địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch công tác, Hướng dẫn công tác của VKSND tỉnh, triển khai thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND tỉnh; các chỉ tiêu nghiệp vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện chỉ tiêu chung của ngành Kiểm sát Lai Châu… Bên cạnh đó, Đoàn Thanh tra cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Trên cơ sở kết luận được công bố, Đoàn Thanh tra yêu cầu VKSND huyện Nậm Nhùn tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, đồng thời tổ chức họp đơn vị để kiểm điểm và đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong thời gian tới.

 

 Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng Đoàn Thanh tra

công bố Kết luận thanh tra

         

Thay mặt đơn vị được thanh tra, đồng chí Nguyễn Văn Nam, Viện trưởng VKSND huyện Nậm Nhùn đã phát biểu tiếp thu kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Phó Viện Trưởng VKSND tỉnh, Trưởng đoàn Thanh tra, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy những mặt đã làm được và cùng tập thể đơn vị có biện pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn Thanh tra đã chỉ ra trong Kết luận thanh tra./.

 

                                                                                                    Ngô Nguyên

                                                                                          VKSND tỉnh Lai Châu