VKSND tỉnh Lai Châu kiểm sát tiêu hủy vật chứng, tài sản tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 31/05/2024

Thực hiện Quyết định số 77/QĐ - CTHADS ngày 28/5/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu về việc tiêu hủy vật chứng, tài sản. Ngày 31/5/2024, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu kiểm sát việc tuân theo pháp luật cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên trong việc tiêu huỷ vật chứng đối với 07 quyết định thi hành án dân sự. Đặc biệt, trong số các vật chứng, tài sản tiêu hủy có 4.307,14 gam Heroine và nhiều vật chứng, tài sản không còn giá trị sử dụng trong các vụ án hình sự phạm tội đặc biệt nghiêm trọng đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu đưa ra xét xử công khai, các Bản án trên đã có liệu lực pháp luật thi hành.

 

Tham gia và tiến hành tiêu huỷ vật chứng, tài sản có ông Nguyễn Khuông Thương, Chấp hành viên - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu (Chủ tịch hội đồng), bà Nguyễn Kim Thoa, Đại diện Sở Tài chính tỉnh Lai Châu (thành viên hội đồng) dưới sự kiểm sát của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu là ông Hoàng Đình Đạt, Kiểm sát viên trung cấp thuộc Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án VKSND tỉnh Lai Châu.

 

Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản công bố Quyết định và danh sách tiêu huỷ vật chứng, tài sản kèm theo. Hội đồng đã tiến hành kiểm tra, xem xét, đối chiếu chủng loại, số lượng, đặc điểm vật chứng, tài sản... của từng Bản án, Quyết định đúng như nội dung danh sách tiêu hủy vật chứng, tài sản.. mà Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy đã công bố.

Ảnh: Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản công bố Quyết định tiêu hủy vật chứng, tài sản

 

Ảnh: Hội đồng tiến hành đối chiếu vật chứng, tài sản trước khi tiến hành tiêu hủy vật chứng

Ảnh: Kiểm tra khối lượng vật chứng về Heroine

Ảnh: Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản

 

Sau khi thảo luận và đối chiếu với các quy định của pháp luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, Hội đồng thống nhất biện pháp tiêu hủy vật chứng, tài sản bằng hình thức làm biến dạng, đốt cháy hoàn toàn, trước sự kiểm sát của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu và sự chứng kiến của thành viên trong Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản./.

     Tin và ảnh: Sùng Thị Duyên, VKSND tỉnh Lai Châu.