VKSND tỉnh Lai Châu trực tiếp kiểm sát đột xuất Nhà tạm giữ, Công an huyện Mường Tè

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 11/06/2024

Ngày 10/6/2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tiến hành trực tiếp kiểm sát đột xuất tại Nhà tạm giữ,  Công an huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

 

Tại buổi kiểm sát, sau khi đồng chí Đào Ngọc Dũng, Trưởng Phòng 8, VKSND tỉnh Lai Châu, Trưởng đoàn kiểm sát công bố Quyết định số 124/QĐ-VKSLC ngày 06/6/2024 về trực tiếp kiểm sát đột xuất đối với Nhà tạm giữ, Công an huyện Mường Tè về việc thực hiện chế độ quản lý đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

 

Thay mặt Nhà tạm giữ, Công an huyện Mường Tề, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Trưởng Nhà tạm giữ, Công an huyện Mường Tè báo cáo tình hình về công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ, đồng thời thực hiện yêu cầu của Đoàn kiểm sát, Nhà tạm giữ đã cung cấp hệ thống sổ sách, hồ sơ, các văn bản, tài liệu liên quan đến việc quản lý giam giữ và thực hiện chế độ quản lý đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Sau khi kiểm tra sổ sách, hồ sơ, Đoàn kiểm sát đã tiến hành vào kiểm tra thực tế tại khu vực giam, giữ, gặp hỏi người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Ảnh: Đ/c Đào Ngọc Dũng, Trưởng đoàn kiểm sát công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát

 

Thông qua việc kiểm sát, Đoàn đã sơ bộ kết luận: Nhà tạm giữ, Công an huyện Mường Tè cơ bản đã chấp hành và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác quản lý giam, giữ, thực hiện tốt chế độ quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam, đặc biệt không để xảy ra việc tạm giữ, tạm giam quá hạn trong các Buồng tạm giữ, Buồng tạm giam hoặc giam, giữ người không có lệnh, không xảy ra việc người bị tạm giữ, người bị tạm giam phạm tội mới, trốn, chết, bức cung, nhục hình… trong cơ sở giam giữ.

Ảnh: Đoàn Kiểm sát tiến hành nghiên cứu sổ sách, hồ sơ

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Nhà tạm giữ, Công an huyện Mường Tè vẫn còn để xảy ra một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra.

 

Thay mặt Nhà tạm giữ đồng chí Nguyễn Văn Giang, Trưởng Nhà tạm giữ, Công an huyện Mường Tè, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, nội dung yêu cầu Đoàn kiểm sát chỉ ra, có biện pháp chỉ đạo khắc phục ngay một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm và tăng cường hơn nữa công tác quản lý tạm giữ, tạm giam để thực hiện chế độ công tác quản lý giam giữ tại Nhà tạm giữ đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Sùng Duyên, VKSND tỉnh Lai Châu